zakład produkcyjny w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie. Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni 14,7 ha objętym Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską.